Konkurs “WYGRAJ VOUCHER NA WNĘTRZE MARZEŃ”

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy super konkurs, w którym nagroda główna to voucher o wartości 1000 zł.

A zasady są banalnie proste! Wystarczy, że w komentarzu pod postem na naszym fanpagu(link tutaj) opiszesz swoje wymarzone wnętrze, a my spośród wszystkich odpowiedzi wybierzemy te 3 najciekawsze, które nagrodzimy! Konkurs startuje 11 czerwca i potrwa do 5 lipca! Powodzenia!

Szczegóły w regulaminie:

VENIDESIGN SP. Z O. O.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest VENIDESIGN SP. Z O. O. z siedzibą przy ulicy
Warszawskiej 29, 35-205 Rzeszów
REGON: 383144185
NIP: 5170399021
KRS: 0000783578
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie
Rzeczpospoitej Polskiej.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie i Venidesign – podłogi i drzwi
7. Konkurs trwa od 11 czerwca 2021 roku do końca dnia 5 lipca 2021 roku.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do dnia 16 lipca 2021 roku za pośrednictwem
fanpage’a – Venidesign – podłogi i drzwi
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym
Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/VenidesignRzeszow
Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na: autorskim opisaniu wymarzonego wnętrza w
komentarzu pod postem konkursowym.
11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
12. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
13. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez organizatora.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę
brały udziału w konkursie.
Nagroda
17. Nagrodą główną w konkursie jest voucher o wartości 1000 PLN.
Nagroda za za zajęcie drugiego miejsca to Spray mop Quickstep oraz zestaw do
pielęgnacji podłóg.
Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca to zestaw do pielęgnacji podłóg.
18. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostanie dostarczona do
zwyciezcy drogą pocztową.
19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 14 dnia od momentu ogłoszenia wyników
konkursu, po tym czasie Nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających
odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: reklamacje@venidesign.pl
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
W tytule wiadomości prosimy dodać opis: “Reklamacja – WYGRAJ VOUCHER NA
WNĘTRZE MARZEŃ”
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny
27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
VENIDESIGN SP. Z O. O. z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 29, 35-205 Rzeszów. W
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na
Facebooku Venidesign – podłogi i drzwi
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w
tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy oraz innych nagrodzonych
osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Venidesign – podłogi i drzwi
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu